O przyjaciołach, którzy odeszli.

Jarka poznałam w dość nietypowych okolicznościach. Było to jeszcze w czasach, kiedy nie miałam pojęcia o fotografowaniu i nie odróżniałam przysłony od zasłony. Wpadł do Skawiny z kolegą w interesach.